Ring til mig på 42 73 79 97

Forskning

Rapport om abstinenser ved antidepressiv medicin: Forskningen vs. retningslinjerne.

Som forsker interesserer jeg mig for, hvordan man bedst og sikrest hjælper mennesker ud af psykofarmaka (medicin mod psykisk lidelse), hvilket jeg skrev min Ph.d.-afhandling om efter 5 års forskning på det daværende Nordisk Cochrane Center på Rigshospitalet. Forsvaret er offentligt og forventes afholdt i maj/juni 2022. Kontakt mig for yderligere information.

Udtrapning af psykofarmaka kan være svært pga. abstinenser, tilbagevendende følelsesliv, tankemylder, angst, manglende tiltro til egne evner, erkendelsen af tabte år pga. den biologiske psykiatri og evt. fejldiagnosticering, og ikke mindst oprigtig behandling af den lidelse, medicinen kun symptombehandlede.

Mange opgiver pga. svære abstinenser og må derfor tilbage på den medicin, de ikke bryder sig om at tage. Derfor begyndte vi at forske konkret i, hvordan man trapper korrekt ud, hvilket har vist sig at være en videnskab i sig selv.

Mislykkede udtrapningsforsøg skyldes som regel, at man:

  • har trappet for hurtigt ud og ikke har givet abstinenserne nok tid til at hele.
  • har reduceret dosis lineært, dvs. i de samme intervaller hele vejen (fx 20->15->10->5->0 mg eller 150->125->100->75->50->25->0 mg). For at minimere eller helt undgå abstinenserne skal dosisreduktionerne blive mindre og mindre, så man reducerer med en procent af den aktuelle dosis, aldrig af den oprindelige dosis. Særligt de sidste milligram er de absolut sværeste at slippe, og det fandt vi videnskabeligt belæg for – læs mere i min udtrapningsvejledning.
  • ikke har identificeret abstinenssymptomerne korrekt, men har forvekslet dem med tilbagefald.
  • ikke har fået den rette hjælp til at sætte noget i stedet for medicinen, fx at lære at stoppe tankemylderet og håndtere de svære følelser gennem god psykoterapi.

Skriv til mig

Har du spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte mig.