Ring til mig på 42 36 14 42

Psykoterapi

Fra januar 2021 har jeg igen åben for klienttilgang. Samtaler kan foregå i København, Aarhus eller som online videokonsultation.

Min terapeutiske tilgang

Psykologien er nået langt i udviklingen af effektive behandlingsmetoder, som fører til vedvarende bedring – også næste gang livets kriser og nedture rammer dig. Psykisk lidelse er resultatet af, at man ikke oplever styring over tankemylderet og følelseslivet. Tværtimod oplever man sig overvældet og styret af tankemylderets konstante skrækscenarier om fremtiden, grublerier om fortiden, selvkritik, negativitet, tunnelsyn og overvældende følelser. Da bliver det svært at:
• Være i nuet
• Nyde og lade sig opsluge
• Sove
• Være glad
• Koncentrere sig
• Have overskud og energi

Som klinisk psykolog har jeg specialiseret mig i at hjælpe dig til at genvinde styringen gennem terapiformerne metakognitiv terapi, mindfulness-baseret kognitiv terapi, acceptance and commitment therapy (ACT) og åben dialog. Formålet med terapien kan være:
– At stoppe tankemylderet
– At komme til bunds i de svære følelser, som overvælder dig
– At blive dine værdier og mål bevidst, og få skiftet retning fra ’undgåelse af ubehag’ til en
meningsfuld og målstyret tilværelse
– At lære dig selv bedre at kende

Jeg behandler depression, angst, stress, PTSD, OCD, skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser. De forskellige diagnoser har mere til fælles end hvad der adskiller dem, også hvad angår behandling, og ingen diagnose er pr. definition uegnet til psykoterapeutisk behandling. Læs mere om hvad psykisk lidelse er her.

Skriv til mig

Har du spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte mig.