Ring til mig på 42 36 14 42

Udtrapning af psykofarmaka

Hvis du har besluttet dig for at trappe ud af din psykofarmaka (antidepressiva, antipsykotika, angstdæmpende, sovemedicin, stemningsstabiliserende osv.) og opleve den medicinfri udgave af dig selv, tilbyder jeg specialiseret viden, terapi og hjælp til at overkomme de udfordringer, der ofte er forbundet med selve udtrapningen. Jeg forsker (skriver Ph.d.) i emnet.

Jeg vil på det kraftigste fraråde udtrapning på egen hånd, da det kan gå galt hvis udført forkert, for hurtigt, med for store dosisreduktioner, på det forkerte tidspunkt eller uden den korrekte viden og støtte undervejs

Generelt om psykofarmaka

Mange bliver desværre stadig bildt ind, at psykofarmaka virker ved at kurere psykisk lidelse og at man har et decideret behov for den pga. kemiske ubalancer, hjernesygdomme, genfejl eller andre af psykiatriens mange myter. Men psykiatriske lægemidler er bare endnu en måde at dæmpe, undgå og opnå ”falsk kontrol” over følelseslivet og tankemylderet på, hvilket selvfølgelig vil føles umiddelbart attraktivt og befriende. Når der er kaos i hovedet og følelseslivet, føles alt, der kan dæmpe det og give os en pause fra det som vores ven. Men som langsigtet strategi er det ofte opskriften på vedvarende psykisk lidelse, dels fordi man derved aldrig opdager og lærer, at tanker og følelser faktisk er kontrollerbare, dels fordi man ikke kommer til bunds i de primære følelser – ofte forårsaget af vigtige mangler i ens tilværelse –, som skaber ubehaget. Dertil at skadevirkningerne ved medicinen på paradoksal vis kan være mange af de samme symptomer som symptomerne på psykisk lidelse, som det var intentionen at behandle – og på helt andre diagnoser, som derved fejldiagnosticeres.

Psykiatriske lægemidler karakteriseres ved, at de ændrer sindstilstanden og følelseslivet, hvilket så kan være midlertidigt attraktivt frem for tilstanden af intens psykisk smerte, som fx når det giver ro i tankemylderet eller dæmper nogle ubehagelige følelser. Det ærgerlige ved at opnå denne ”kontrol” og følelsesregulering ad kemiske veje i lang tid er, at det strider imod klinisk psykologisk viden om hvad vedvarende bedring handler om – særligt når den næste nedtur eller krise rammer. For tankemylder kan kontrolleres fuldstændig egenhændigt, og ubehagelige følelser kommer som regel bare igen, når man forsøger at undgå og eliminere dem.

Det er vigtigt ikke at forveksle den akutte/øjeblikkelige symptomlindring med vedvarende bedring, da det er to helt forskellige ting. Dertil at huske på, at selve jagten på et quick fix mod psykisk lidelse og følelsesmæssigt ubehag kan være selve problemets kerne.

Igangværende udtrapningsgruppe

I perioden foråret 2017 – vinteren 2019/2020 kører jeg mit eget udtrapningsprojekt med 30 langtidspatienter i medicinsk behandling, som selv har henvendt sig med et inderligt ønske om at blive medicinfri, men samtidig med behovet for hjælp til at klare udtrapningen. Udfordringerne, der holder dem tilbage fra medicinfriheden, er abstinenser/afhængighed, angst, håndtering af følelseslivet, bekymring for tilbagefald, lav tiltro til egne evner, behov for oprigtig behandling af lidelsen eller slet og ret behov for støtte til at komme tilbage til livet.

Stort set alle 30 har et eller flere mislykkede udtrapningsforsøg i bagagen, og formålet med projektet er at undersøge, hvad der mon gik galt i de tidligere forsøg for så at komme ordentligt og sikkert ud af medicinen denne gang. Desuden er formålet simpelthen at vise, at det kan lade sig gøre at trappe ud og blive medicinfri, for derved at bidrage til den radikale ændring af psykiatrien, der er behov for – væk fra den forældede idé om langvarig medicinering af psykisk lidelse.

I processen noterer jeg dato og størrelse for hver eneste dosisreduktion med henblik på at opbygge en samlet viden om, hvordan vellykket udtrapning af psykofarmaka kan se ud.

Resultaterne og de endelige erfaringer fra projektet vil blive fremlagt i form af en række foredrag, når projektet bliver færdigt. Du kan holde dig opdateret herom ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev ved at sende en e-mail til nyhedsbrev@psykologanders.dk. Se kommende arrangementer om udtrapning af psykofarmaka og om den kritiske stemme i psykiatrien generelt, eller kontakt mig hvis du ønsker at booke mig til at holde foredrag om emnerne.

Udfordringerne i forbindelse med udtrapning kan være:

Abstinenser Alt psykofarmaka er afhængighedsskabende i den forstand, at reduktion af en tilvant dosis kan give ubehagelige abstinenser, hvorved fraværet af dette ubehag afhænger af vedvarende indtag af medicinen – også selvom man ikke oplever nogen reel effekt af at tage den. Kroppen vænner sig simpelthen til medicinen, hvilket man får at mærke som abstinenser i perioden efter dosisreduktion, hvor nervesystemet på ny tilpasser sig den lavere dosis. Det ubehag, abstinenserne giver, skaber illusionen om at medicinen virker, fordi de opstår når man reducerer medicinen og forsvinder når man tager den igen. Mange udtrapningsforsøg fejler, fordi abstinenserne fejltolkes som tilbagefald. Derfor skal psykofarmaka udtrappes langsomt, og ofte med dosisreduktioner, der er langt mindre end hvad den mindste pille tillader. Abstinenser kan minimeres – og nogle gange helt undgås – ved en veludført udtrapning. Se vores abstinensskema for hjælp til at holde styr på – og afkoble sig fra – de typiske abstinenssymptomer.

Angst og kropslig uro, som det handler om at forstå og håndtere hensigtsmæssigt i den periode, det står på.

Bekymringer om tilbagefald og om det hele nu skal gå, hvilket er helt forventeligt.

Når følelseslivet vender tilbage efter at have haft låg på i lang tid. Mange oplever det som en stor omvæltning pludselig at mærke det normale, svingende følelsesliv igen, som skal forstås og håndteres på ny uden medicin som strategi. Følelsesregulering er en stor del af psykoterapien, så her findes mange tilgange og værktøjer til netop denne udfordring.

Manglende tiltro til egne evner, som skal styrkes – eller helt opdages.

Oprigtig behandling af den underliggende årsag til lidelsen, som hidtil kun er blevet symptombehandlet med medicinen så ikke man har kunnet mærke den.

Generelt om psykofarmaka
Mange bliver desværre stadig bildt ind, at psykofarmaka virker ved at kurere kemiske ubalancer, hjernesygdomme, genfejl eller andre af psykiatriens mange myter, og at man derfor har et decideret behov for at tage den. Men psykiatriske lægemidler er bare endnu en måde at dæmpe, undgå og opnå ”falsk kontrol” over følelseslivet og tankemylderet på, hvilket selvfølgelig vil føles umiddelbart attraktivt og befriende. For når der er kaos i hovedet og følelseslivet, føles alt, der kan dæmpe det og give os en pause fra det som vores ven. Men som langsigtet strategi er det ofte opskriften på vedvarende psykisk lidelse, dels fordi man derved aldrig opdager og lærer, at tanker og følelser faktisk er kontrollerbare, dels fordi man ikke kommer til bunds i de primære følelser og problemer, som skaber ubehaget, fordi medicinen afskærer kontakten til dem.

Psykiatriske lægemidler er psykoaktive stoffer, som ændrer sindstilstanden og følelseslivet, hvilket så kan være midlertidigt attraktivt frem for tilstanden af intens psykisk smerte, som fx når det giver ro i tankemylderet eller dæmper nogle ubehagelige følelser. Det ærgerlige ved at opnå ”kontrollen” og følelsesreguleringen ad kemiske veje i lang tid er, at det strider imod klinisk psykologisk forskning om hvad vedvarende bedring indebærer – særligt når den næste krise eller nedtur rammer. For tankemylder kan kontrolleres fuldstændig egenhændigt, og ubehagelige følelser kommer som regel bare igen, når man forsøger at undgå og eliminere dem, fordi de netop er udtryk for noget vigtigt. Det er vigtigt at man ikke forveksler den akutte og øjeblikkelige symptomlindring med vedvarende bedring, da det er to helt forskellige ting. Dertil at huske på, at selve jagten på et quick fix mod psykisk lidelse og følelsesmæssigt ubehag kan være selve problemets kerne.

Igangværende Udtrapningsgruppe
I perioden foråret 2017 – vinteren 2020 kører jeg to udtrapningsgrupper (København og Aarhus) med 30 langtidspatienter, som alle har et eller flere mislykkede udtrapningsforsøg i bagagen. Formålet er at undersøge, hvad der gik galt sidst, for så at komme ordentligt og sikkert ud af medicinen denne gang. I processen noterer vi størrelse og dato for hver eneste dosisreduktion med henblik på at opbygge viden og erfaring om, hvordan vellykket udtrapning af psykofarmaka ser ud. Erfaringerne og resultaterne vil videre danne grundlag for kommende udtrapningsgrupper, som jeg starter foråret 2021. For mere information, kontakt mig

Resultaterne og de endelige erfaringer fra projektet vil blive fremlagt i form af en række foredrag og artikler, når projektet bliver færdigt. Du kan holde dig opdateret herom ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev ved at sende en e-mail til pnyhedsbrev@psykologanders.dk. Se også kommende arrangementer
om udtrapning af psykofarmaka og om den kritiske stemme i psykiatrien generelt, eller kontakt mig hvis du ønsker at booke mig til at holde foredrag om emnerne.